Zuidplas MuziekFestival 2012

28/29 september en 5 oktober 2012

Dit jaar werd elk onderdeel van het MuziekFestival apart geopend. Voor het Klassiek Concert werd Cora Kuyvenhoven bereid gevonden, voor de korenmiddag werd de opening verzorgd door Elselien Taconis en, last but not least, de orkestenavond werd geopend door Tamara Venrooij.
De openingen werden elk op geheel eigen wijze aangekleed, waarvoor dank aan de betrokken personen!

Fotografie door Bastienne Prins en Roy Pieters.

Korenmiddag

Orkestenavond

Klassiek concert