Stichting Zuidplas MuziekFestival

In 2002 werd voor het eerst de Nieuwerkerkse Muziekweek georganiseerd. Dit evenement werd georganiseerd vanuit de Stichting Cultureel Netwerk Nieuwerkerk (SCNN). Het festival werd toen uitgespreid over een week waarin diverse muzikale activiteiten werden gepland, waaronder een avond waarin orkesten en koren uit Nieuwerkerk een gezamenlijk programma neerzetten.

Na de fusie tot Zuidplas (Moordrecht, Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel) fuseerde ook de muzikale samenwerking van de dorpskernen. Zo beleefde het Zuidplas MuziekFestival in 2010 zijn eerste uitvoering, deze vond plaats in de dorpskerk van Moordrecht.

Het thema voor deze muzikale samenwerking is ‘Muziek (net)werkt’. Dit thema staat voor zowel het netwerk dat op deze manier wordt opgebouwd, maar ook voor het feit dat het werkt om via de muziek tot een goede samenwerking tussen de dorpskernen te komen.

Er wordt elk jaar naar een nieuwe invalshoek gezocht. Zo zijn thema’s als ‘Reis door de wereld’, ‘Kleur’ en ‘Mozart’ aan de orde geweest. Na de fusie werd in navolging van het thema ‘Muziek (net)werkt’ het festival over de verschillende dorpskernen verspreid, zodat alle inwoners van Zuidplas betrokken konden worden bij het festival.

bekoorlijk 7huizen

In 2015 is voor het eerst gekozen om de korenmiddag plaats te laten vinden in de vorm van “beKOORlijk 7huizen”, een actieve en afwisselende opzet die zich afspeelt in de Dorpsstraat in Zevenhuizen. De orkestenavond vond in 2015 plaats in de kleine sporthal van Swanla (ook in Zevenhuizen).

De opzet van beKOORlijk 7huizen werd bijzonder goed gewaardeerd. In 2016 is besloten om de orkestenavond te laten versmelten met de korenmiddag (zoals oorspronkelijk eigenlijk ook het geval was!) Ondanks de aanwezigheid van orkesten blijft de naam “bekoorlijk 7huizen” vooralsnog in gebruik, vooral ook omdat het zo vriendelijk klinkt. Maar de nadruk ligt dus nadrukkelijk niet meer op de koren!

Bestuur van het Zuidplas MuziekFestival

Met ingang van 20 september 2016 is het Zuidplas MuziekFestival ondergebracht in een stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

Bram van Vliet, penningmeester
Corry de Klepper, locatieleider koren
Dick Verhoef, voorzitter
Gerard Spijkerman, locatieleider orkesten