Zaterdag 5 oktober 2019: bekoorlijk 7huizen

2020: geen festival #corona #blijfthuis

Zaterdag 5 oktober wordt het Zuidplas MuziekFestival voor de tiende keer gehouden, voor de viifde keer in en rond de Dorspsstraat in Zevenhuizen. De organisatie streeft naar een gevarieerd muzikaal aanbod op verschillende locaties. Ook deelnemers van buiten de Zuidplas zijn harte welkom op het festival.

Net als vorig jaar worden de koren tussen 11:00 en 17:00 uur op diverse locaties geprogrammeerd, terwijl de play-in ondertussen plaats vindt in Swanla. Aan het eind van de middag wordt het resultaat van de play-in gepresenteerd. Zowel de koren als het publiek zijn van harte uitgenodigd een aantal stukken mee te zingen.

Gezamenlijk stuk:
ideeën zijn welkom!

Het festival wordt afgesloten met een gezamenlijk uitvoering, een aantal stukken uit het programma van de play-in zal door het publiek – waaronder deelnemers van de korenmiddag – gezongen worden.

We zijn nog op zoek naar een geschikt stuk om gezamenlijk uit te voeren, suggesties zijn welkom! Om publiek en koorleden de kans te geven zich voor te bereiden zal er gedurende de dag een aantal keer gelegenheid zijn te repeteren. Het tijdstip en de locatie zullen tijdig bekend worden gemaakt.

Gratis toegang

Voor publiek en bezoekers is de toegang tot het festival gratis. Op verschillende locaties liggen flyers en programma’s klaar voor verspreiding, de uitgebreide informatie is te vinden op deze website.

Op een aantal locaties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd teneinde het financiële plaatje rond te krijgen. Uw donatie wordt bijzonder op prijs gesteld.