Zaterdag 2 oktober 2021: bekoorlijk 7huizen

2020: geen festival #corona #blijfthuis

Zaterdag 3 oktober wordt het Zuidplas MuziekFestival voor de elfde keer gehouden. Dit jaar bestaat de gemeente Zuidplas 10 jaar, een goede reden om het MuziekFestival op een andere manier vorm te geven.

Groot Zuidplas Harmonie Orkest

Net als voorgaande jaren zullen voor het orkest een aantal stukken geselecteerd worden, die dan op de festivaldag gezamenlijk gerepeteerd worden.

In de middag zal de repetitie voortgezet worden in het bijzijn van het koor, dat op een andere locatie apart heeft gerepeteerd.

Groot Zuidplas Festival Koor

Voor de koren is er dit jaar niet gekozen voor individuele presentaties zoals in voorgaande jaren, maar er zal één groot koor gevormd worden waar koorleden apart of als koor aan kunnen deelnemen.

De geselecteerde stukken zullen zonder orkest gerepeteerd worden, hiervoor is naast zaterdagochtend 3 oktober een extra gelegenheid op zaterdag 12 september. Daarnaast kan uiteraard thuis en/of in onderling verband worden gerepeteerd.

Nadat op 3 oktober de stukken apart zijn gerepeteerd, zal het koor zich na de middag aansluiten bij het orkest om gezamenlijk een generale repetitie te doen. Aan het eind van de middag volgt dan de gezamenlijke presentatie aan het publiek

 Zowel voor het orkest als voor het koor geldt dat ook deelnemers die niet op en koor zitten welkom zijn, evenals deelnemers van buiten de gemeente Zuidplas: van harte welkom!

Gezamenlijke afsluiting

Het festival wordt rond 16:00 uur afgesloten met een gezamenlijk presentatie van de ingestudeerde stukken.

Gratis toegang

Voor publiek en bezoekers is de toegang tot het festival gratis. Na afloop van de gezamenlijke presentatie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd teneinde het financiële plaatje rond te krijgen. Uw donatie wordt bijzonder op prijs gesteld.