Aanmelden koren

Via onderstaand formulier kun je je koor opgeven om mee te doen aan bekoorlijk 7huizen. Aanmelden kan tot 1 augustus, maar het aantal koren dat geplaatst kan worden is beperkt. Indeling vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Je vindt de beschikbare locaties en de ingeschreven deelnemende koren elders op deze website.

Spelregels bekoorlijk 7huizen

 • Tussen 11.00 en 16.00 uur worden op diverse podia presentaties verzorgd door koren en muziekensembles uit de Zuidplas en daarbuiten
 • Inclusief op- en afbouw is per optreden een half uur beschikbaar
 • 1x kan worden opgetreden in een kerk (Hervormde Dorpskerk, Ontmoetingskerk of “Kleine Kerkje”)
 • Voor koren die met eigen geluidsapparatuur in één van de kerken willen optreden, is een uur beschikbaar (eveneens inclusief op- en afbouw), dit moet vooraf worden aangegeven
 • Het tweede “podium” is in een openbare gelegenheid (winkel, restaurant, bejaardenhuis of gelegenheid buiten)
 • Wanneer er podiumtijd beschikbaar is, kan een derde optreden (openbare gelegenheid) ingepland worden
 • Gedurende dag vindt voor instrumentalisten een play-in plaats in Swanla, met als afsluiting een concert rond 16.00 uur in Swanla
 • Alle deelnemende koorleden worden uitgenodigd mee te doen aan de slotuitvoering in Swanla
 • Er wordt een festivalflyer gemaakt, met daarop aanvangstijdenen de namen van koren en dirigenten
 • Introductie gebeurt door de dirigent/contactpersoon zelf. Let ook daarbij op de tijd!
 • Koren zorgen zélf voor een programmablad (indien gewenst)
 • Flyers met informatie over het koor mogen worden uitgedeeld
 • Koffie en thee worden in de Hervormde kerk en in de Ontmoetingskerk verkocht
 • Koffie en thee gedurende de dag zijn voor eigen rekening
 • Als er horecagelegenheden zijn die een aanbieding doen, wordt dit benoemd op de festivalflyer
 • Inschrijfkosten voor koren bedragen € 25,-. Je kunt dit bedrag voor 1 augustus overmaken naar NL85 RABO 0322 5162 50, je ontvangt geen factuur

Aanmeldformulier koren

Aanmelding koren

Piano nodig

Eigen geluidsinstallatie

Voorkeur tijdsduur optreden

10 + 8 =