Aanmelden koren

Het onderdeel Korenfestival van het Zuidplas MuziekFestival staat open voor koren uit heel Zuid-Holland, maar ook koren uit de rest van Nederland zijn van harte welkom. Het festival wil graag een gevarieerd aanbod aan koren laten zien aan het publiek, dus ook alle genres zijn van harte welkom.

Via onderstaand formulier kun je je koor opgeven om mee te doen aan bekoorlijk 7huizen. Aanmelden kan tot 1 augustus, maar het aantal koren dat geplaatst kan worden is beperkt. Indeling vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Je vindt de beschikbare locaties en de ingeschreven deelnemende koren (zodra dit bekend is) elders op deze website.

Spelregels bekoorlijk 7huizen

 • Tussen 11.00 en 16.00 uur worden op diverse podia presentaties verzorgd door koren en muziekensembles uit de Zuidplas en daarbuiten
 • Voor akoestische optredens is – inclusief op- en afbouw – per optreden een half uur beschikbaar
 • Voor optredens met geluidsapparatuur is de beschikbare tijd drie kwartier, ook dit is inclusief op- en afbouw
 • Elk koor krijgt de gelegenheid tweemaal op te treden, 1x in een kerk en 1x in een openbare gelegenheid
 • De akoestische optredens vinden plaats in de Hervormde Dorpskerk en het “Kleine Kerkje”
 • Optredens met geluidsapparatuur vinden plaats in de Ontmoetingskerk
 • Het tweede podium is in een openbare gelegenheid (winkel, restaurant, bejaardenhuis of gelegenheid buiten)
 • Wanneer er voldoende podiumtijd beschikbaar is, kan een derde optreden (openbare gelegenheid of kerk voor zover beschikbaar) ingepland worden (inroostering eind augustus)
 • Gedurende dag vindt voor instrumentalisten een play-in plaats in Swanla, met als afsluiting een concert rond 16.00 uur in Swanla
 • Alle deelnemende koorleden worden uitgenodigd mee te doen aan de slotuitvoering in Swanla
 • Het gezamenlijk uit te voeren stuk is dit jaar een selectie uit “Ja zuster, nee zuster”, en enkele nader te bepalen nummers
 • Er wordt een festivalflyer gemaakt, met daarop aanvangstijden en de namen van koren en dirigenten
 • Introductie gebeurt door de dirigent/contactpersoon zelf. Let ook daarbij op de tijd!
 • Koren zorgen zélf voor een programmablad (indien gewenst)
 • Flyers met informatie over het koor mogen worden uitgedeeld
 • Koffie en thee worden in de Hervormde kerk en in de Ontmoetingskerk verkocht
 • Koffie en thee gedurende de dag zijn voor eigen rekening
 • Als er horecagelegenheden zijn die een aanbieding doen, wordt dit benoemd op de festivalflyer
 • Inschrijfkosten voor koren bedragen € 25,-. Je kunt dit bedrag voor 1 augustus overmaken naar NL85 RABO 0322 5162 50, je ontvangt geen factuur

Aanmeldformulier koren

Aanmelding koren

Piano nodig

Geluisinstallatie nodig

Eigen geluidsinstallatie

9 + 5 =