zaterdag 1 oktober 2022

2022: we doen het nog een keer 🙂

Muziek na #corona

In dit corona-tijdperk is niets meer zoals het geweest is. Terwijl we met elkaar wel terugverlangen naar ‘de goede oude tijd’…..

Het Zuidplas MuziekFestival wil niets liever dan weer muziek maken, en het publiek laten genieten van die muziek. Het zal zeker niet lukken om in 2021 de draad die we in 2020 moesten laten liggen zonder meer weer op te pakken, maar we hopen toch muziek te kunnen laten klinken in de Zuidplas.

Tromgeroffel……Het is gelukt om weer een play-in te realiseren zoals dat in eerdere jaren ook het geval was. Daarnaast kunnen we een beperkt podium bieden aan koren en musici die zich willen laten zien en horen!

De coronamaatregelen zoals die op 2 oktober van kracht zijn vereisen een toegangsbewijs en controle van jouw QR-code (digitaal of op papier) en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Muziek (net)werkt!

Het jaarlijkse Muziekfestival in de gemeente Zuidplas (in de provincie Zuid-Holland) vindt plaats in en rond de Dorpsstraat van Zevenhuizen en is inmiddels bekend onder de naam “bekoorlijk 7huizen”. Omdat in 2020 de gemeente Zuidplas 10 jaar bestond, werd dat jaar gekozen voor een andere opzet: we zouden één groot koor gaan vormen dat samen met het Groot Zuidplas Harmonie Orkest een uitvoering zou verzorgen. De repetities van het koor zouden plaats vinden in de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat en de uitvoering in Swanla.

Dit plan is helaas ingehaald door de corona uitbraak. Maar, van uitstel hoeft geen afstel te komen. In 2021 wordt dit plan in verkorte vorm gestalte gegeven, het is helaas nog niet mogelijk een groot koor te vormen en voldoende tijd en ruimte te vinden voor repetities en uitvoering. Maar het plan blijft op de plank liggen voor 2022!

Het thema van het Zuidplas MuziekFestival is “muziek (net)werkt”. Hiermee willen we laten zien dat het werkt om samen met muziek aan de slag te gaan. Was het in de beginjaren van het festival nog best lastig om de verschillende (muzikale) netwerken binnen de gemeente bij elkaar te krijgen, inmiddels ligt er een stevig netwerk waar we met elkaar veel plezier van hebben. Het belangrijkste doel is om de verschillende dorpskernen in Zuidplas met elkaar te verbinden, maar inmiddels begint het muzikale netwerk een regionaal karakter te krijgen.

(Net)werk met ons mee!

Iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd om het festival te ondersteunen. Hiervoor kun je meedoen als bezoeker, maar je kunt ook actief meedoen als koorlid, als deelnemer aan de play-in of je zingt mee met de gezamenlijke stukken.

Bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom om de gezamenlijke uitvoering van het Zuidplas MuziekFestival bij te wonen. Deze uitvoering begint om 16:00 uur in Swanla.