zaterdag 7 oktober 2023

2023: We gaan er weer voor !!

Muziek (net)werkt!

Het jaarlijkse Muziekfestival in de gemeente Zuidplas (in de provincie Zuid-Holland) vindt plaats in en rond de Dorpsstraat van Zevenhuizen en is inmiddels bekend onder de naam ‘Bekoorlijk 7huizen’.

Er zijn opties genomen op drie kerken in Zevenhuizen om op te treden. Afhankelijk van het aantal aanmelding en de omvang van de deelnemende koren wordt de indeling gemaakt.

 Aanmelden koren

Je kunt je koor opgeven om mee te doen aan Bekoorlijk 7huizen. Aanmelden kan tot 1 mei, maar het aantal koren dat geplaatst kan worden is beperkt. Indeling vindt plaats in volgorde van aanmelding. bestuur@zuidplasmuziekfestival.nl

De spelregels zijn:

  • Tussen 10.30 en 15.15 uur worden op diverse podia in de kerken presentaties verzorgd door de koren uit Zuidplas en omgeving;
  • Elk deelnemend koor kan 1 of 2 keer optreden in een van de kerken;
  • Voor de koren die zonder geluidsversterking optreden is steeds een half uur (inclusief op- en afbouw) beschikbaar op twee verschillende locaties (op loopafstand);
  • We streven ernaar om in de Ontmoetingskerk de geluidsinstallatie van één van de deelnemende koren (inclusief de geluidstechnicus) de hele dag beschikbaar te hebben. Het betreffende koor kan hier 2x optreden;
  • Tussen de middag is er een gezamenlijk oefenmoment o.l.v. Dorine Maalcke (dirigent Anaviem, Zoetermeer) voor de individuele zangers en koorleden om deze arrangementen in te studeren, maar je kunt je er thuis ook al op voorbereiden;
  • De gezamenlijk uit te voeren stukken zijn dit jaar twee arrangementen van Jurgen van Groningen Schinkel, te weten: Werd de tijd maar teruggedraaid, een ballad van Han Kooreneef en het nummer Zwart-Wit van Frank Boeijen;
  • Om half 4 zullen koorleden en het play-in orkest o.l.v. Dominique Capello nog een gezamenlijke repetitie hebben van de gezamenlijke nummers (zie boven);
  • Alle deelnemende koorleden en ook enthousiaste zangers uit het publiek worden uitgenodigd mee te doen aan de slotuitvoering in Swanla waarbij ook de leerlingen van MOZ- Art betrokken zullen zijn;
  • Er wordt een programmaflyer gemaakt. De introductie van de koren in de kerken gebeurt door de koren zelf. Koffie en thee is, voor eigen rekening, verkrijgbaar in de meestee kerken en in Swanla;

Om de kosten te kunnen dekken is de bijdrage van de koren € 25,- over te maken vóór 1 augustus naar: NL85 RABO 0322 5162 50 t.n.v Stichting Zuidplas Muziekfestival met vermelding van de naam van het koor.

De bij het bestuur ZMF bekende koren hebben al ontvangen of ontvangen binnenkort een mail met daarbij een aanmeldformulier. Geen mail ontvangen?  Mail even naar bestuur@zuidplasmuziekfestival.nl en de stukken worden gemaild.

Play-in

Daarnaast als vanouds de Play-in voor harmonieorkest-spelers, de locatie is Swanla. O.l.v. orkestdirigent Dominique Capello zal  het Play–in orkest aan het werk gaan met een aantal werken voor Harmonieorkest. Nadere informatie volgt.

Dagindeling:

9:30 inloop, de koffie staat klaar
10:00 start orkestrepetitie
12:00 lunch
12:30 hervatting orkestrepetitie

15.30 Gezamenlijke repetitie koorleden en play-in orkest
16:00 aanvang afsluiting in het bijzijn van publiek

Aanmelden als deelnemer aan het play-in orkest kan al met een mail naar bestuur@zuidplasmuziekfestival.nl.  Op een later moment zal ook op deze site een aanmeldformulier geplaatst worden.

Het thema van het Zuidplas MuziekFestival is ‘muziek (net)werkt’. Hiermee willen we laten zien dat het werkt om samen met muziek aan de slag te gaan. Was het in de beginjaren van het festival nog best lastig om de verschillende (muzikale) netwerken binnen de gemeente bij elkaar te krijgen, inmiddels ligt er een stevig netwerk waar we met elkaar veel plezier van hebben. Het belangrijkste doel is om de verschillende dorpskernen in Zuidplas met elkaar te verbinden, maar inmiddels begint het muzikale netwerk een regionaal karakter te krijgen.

(Net)werk met ons mee!

Iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd om het festival te ondersteunen. Hiervoor kun je meedoen als bezoeker, maar je kunt ook actief meedoen als  deelnemer aan de play-in.

Bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom om de  uitvoering van de Play-in bij te wonen. Deze uitvoering begint om 16:00 uur in Swanla.